Bio English


Percussionist Sven Fredrik made his solo debut in October 2021 with imaginative instrumental music in the borderland between electronica and psychavant garde. With drums as the main instrument, inspiration is taken from the local stage's flourishing electronic sphere, nature and space. Sound worlds are painted with large brushes and small details. Sven Fredrik has since the turn of the millennium been active in the Indie rock context and has toured extensively in both Europe and North America.

The self-titled debut album was released digitally and on cassette through Lamour Records. At the Local Heroes awards in March 2022, Sven Fredrik received an award in the category "Solo of the year" with the motivation: "One of this year's more unique listening experiences from Gästrikland" 


Sven Fredrik's second solo album 'Through The Rosen Bridge' is a deepening and refinement of the exploration between drums and electronica where playfulness and interesting collaborations are the watchwords. As the album title hints, a creative guiding star has been Eistein's theory of 'The Rosen Bridge' where movement in time and space can be possible. As if a parallel world can co-exist and where thoughts go unsearched to the musical duality that Sven Fredrik finds himself in. Musically, the album moves between a sound in kraut and sampling-based electronica that is both timeless and forward-looking. On the record we hear guest musicians such as Memoria (Tess dela Cour),

Catterfly & Backa Carin Ivarsdotter.
Bio SvenskaSlagverkaren Sven Fredrik solodebuterade i Oktober 2021 med fantasifull instrumentalmusik i gränslandet mellan electronica och psychavant garde. Med trummor som huvudinstrument tas inspiration från lokalscenens blomstrande electronicasfär, naturen och rymden. Det målas upp ljudvärldar med stora penslar och små detaljer. Sven Fredrik har sedan millennieskiftet varit aktiv i Indierocksammanhang och turnerat flitigt i både Europa och Nordamerika. 

Det självbetitlade debutalbumet släpptes digitalt och på kassett genom Lamour Records. På Local Heroes galan i Mars 2022 fick Sven Fredrik pris i kategorin ”Årets solo”med motiveringen: ”En av årets mer unika lyssningsupplevelser från Gästrikland”


Sven Fredriks andra soloalbum ‘Through The Rosen Bridge’ är en fördjupning och förfining av utforskandet mellan trummor och electronica där lekfullhet och intressanta samarbeten är ledorden. Som albumtiteln hintar om har en kreativ ledstjärna varit Eisteins teori om ‘The Rosen Bridge’ där förflyttning i tid och rum kan vara möjligt. Som om en pararell värld kan samexistera och där tankarna osökt går till den musikaliska dualiteten som Sven Fredrik befinner sig i. Musikaliskt rör sig albumet mellan ett sound i kraut och samplingsbaserad electronica som både är tidlöst och framåtblickande. På skivan hör vi gästande musiker som t.ex Memoria

(Tess dela Cour), Catterfly & Backa Carin Ivarsdotter.

Foto: Elin Sundström

foto Elin Sundström

foto: Elin Sundström

Copyright @ All Rights Reserved